Straße zur Kiteezi Mülldeponie Kampala Uganda - Größte Mülldeponie in Ostafrika

Straße zur Kiteezi Mülldeponie Kampala Uganda – Größte Mülldeponie in Ostafrika

Hallo, ich bin Christian und lebe in Kiel. :-)